Competenties

Vind hier enkele vragen die je kunt verwachten over je competenties. Dit is een vaak terugkomend onderwerp tijdens je sollicitatiegesprek.

Ben je stressbestendig en waaruit blijkt dat?
Geef je antwoord en motiveer deze met voorbeelden uit de praktijk. Dit hoeven niet per se situaties te zijn in de werksfeer.

Hoe werk je binnen een groep?
Geef je antwoord en motiveer deze met voorbeelden uit de praktijk. Denk hierbij aan werken in een projectgroep tijden studie of bijvoorbeeld organisatie van uitjes met vrienden,


Hoe ga je om met problemen?
Het begrip problemen is erg breed. Lastig te beantwoorden. Je kunt deze direct beantwoorden maar bijvoorbeeld ook vragen om toelichting of een situatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld stressbestendigheid, behulpzaamheid en bespreekbaarheid.